Aandeelhoudersovereenkomst.

Aan­deel­hou­ders­over­een­komst.

Al­le be­lang­rij­ke za­ken vast­ge­legd. 

Wanneer u een bedrijfsovername aangaat, is het van belang om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst worden alle afspraken die zijn gemaakt tussen de desbetreffende partijen vastgelegd. Onder andere bij een bedrijfsovername is het raadzaam om een aandeelhoudersovereenkomst op te laten stellen. Met dit document bent u verzekerd van een soepel verloop van de overname van uw bedrijf. De advocaten van Certus Advocaten staan u bij met juridische begeleiding waar u dit wenst.

Dreigt uw bedrijf faillissement aan te moeten vragen en heeft u daarom besloten om voor een bedrijfsovername te gaan? U doet er goed aan om in deze situatie een aandeelhoudersovereenkomst te laten opstellen. In deze overeenkomst worden de besproken afspraken op papier vastgelegd. Zo kunnen de betrokken partijen op ieder gewenst moment de gemaakte afspraken bekijken. Bovendien verzekerd deze schriftelijke overeenkomst u van een soepel verloop van de overname. Bij een bedrijfsovername is er tevens sprake van een aandelentransactie. Een aandelentransactie houdt in dat alle aandelen in uw bedrijf of onderneming worden overgenomen door de koper. Dit betreft onder meer contracten, personeel en afnemers, vergunningen en licenties, schulden en alle bezittingen.

Een advocaat die handelt in het belang van uw bedrijf.
 

Een ad­vo­caat die han­delt in het be­lang van uw be­drijf.
 

Het team van Certus Advocaten handelt altijd met oog voor uw persoonlijke situatie. U heeft jaren, al dan niet decennia, uw hart en ziel in uw bedrijf gestoken. Om faillissement te voorkomen heeft u daarom voor een bedrijfsovername gekozen. Vanzelfsprekend behandelen wij uw bedrijf met de grootste zorg. Uw aandeelhoudersovereenkomst, inclusief aandelentransactie, voldoet aan alle juridische normen.

Wilt u juridisch advies voor uw onderneming, een vraagstuk bespreken of direct concrete hulp?