Algemene kantoorinformatie.

Al­ge­me­ne kan­toor­in­for­ma­tie.

Cer­tus Ad­vo­ca­ten B.V. 

Onderstaand treft u onze kantoorgegevens aan zoals bedoeld in artikel 6:230a e.v. Burgerlijk Wetboek.

Naam
Certus Advocaten B.V.

Rechtsvorm
Besloten Vennootschap

KvK-nummer
58801405

Adres
Keesomstraat 11
6717 AH Ede

Telefoonnummer
0318-743880

E-mailadres
info@certusadvocaten.nl

Website
www.certusadvocaten.nl

Beroepsorganisatie:
Alle bij Certus Advocaten werkzame advocaten zijn ingeschreven als advocaat bij:

Nederlandse Orde van Advocaten
Monarch Tower
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
www.advocatenorde.nl
info@advocatenorde.nl

BTW-nummer
NL8531.87.757.B01

Financiële gegevens:
ING Bank N.V.
IBAN: NL24 INGB 0006194881
BIC/SWIFT: INGBNL2A

Toepasselijk Recht
Nederlands Recht

Forumkeuze
Nederlandse rechter

Algemene voorwaarden
Klik hier voor onze algemene voorwaarden

Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacy verklaring

Tarieven
Klik hier voor meer informatie over onze tarieven

Registratiegebieden
Klik hier voor een overzicht van onze rechtsgebieden

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Certus Advocaten heeft voor alle advocaten die bij ons werkzaam zijn een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
Het verzekerde bedrag is € 5.000.000,00 per gebeurtenis met een maximum van
€ 10.000.000,00 per verzekeringsjaar.

Geschillencommissie Advocatuur
Voor gevallen waarin naar uw of onze mening een interne oplossing van een geschil niet mogelijk is, neemt ons kantoor deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Het klachtenreglement van de geschillencommissie kan worden opgevraagd bij de secretaris van deze commissie, postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Meer informatie vindt u terug op de website van de Geschillencommissie Advocatuur www.degeschillencommissie.nl.