Arbeidsovereenkomst & voorwaarden.

Ar­beids­over­een­komst & voor­waar­den.

Kies de juis­te con­tracts­vorm. 

In de meeste gevallen zullen afspraken tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Maar het is goed te weten dat dit niet noodzakelijk is: een arbeidsovereenkomst kan ook voortvloeien uit een mondelinge afspraak of een feitelijke samenwerking. Een korte toelichting.

Om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst moet sprake zijn van een situatie waarbij iemand gedurende een zekere tijd in een gezagsverhouding en tegen beloning werkzaamheden verricht. Om vast te stellen of sprake is van een arbeidsovereenkomst (in plaats van bijvoorbeeld een opdrachtrelatie of stage) wordt heel feitelijk gekeken naar die verschillende onderdelen. Mocht u willen voorkomen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan doet u er goed aan om te zorgen dat die elementen zowel op papier als in de praktijk worden uitgesloten. Heeft u vragen over de juridische kwalificatie van uw (voorgenomen) samenwerking? Neemt u dan gerust contact met ons op: onze specialisten denken graag met u mee.

Terug naar de arbeidsovereenkomst. Het verdient aanbeveling de gemaakte afspraken helder op papier te zetten. Op die manier weten werkgever en werknemer waar zij aan toe zijn. Denk dan aan afspraken over de begin- en einddatum (of de vaststelling dat sprake is van een contract voor onbepaalde tijd), maar ook aan de toepasselijke arbeidsvoorwaarden zoals loon, vakantiedagen en werktijden. Voor sommige afspraken is het zelfs noodzakelijk deze op papier te zetten, denk aan het concurrentiebeding.

Het vastleggen van de afspraken zorgt dat u tijdens het dienstverband weet waar u aan toe bent. Deze duidelijkheid komt niet alleen de samenwerking ten goede, maar is voor u als werkgever ook erg belangrijk. In het arbeidsrecht komt het namelijk regelmatig voor dat onduidelijkheid (achteraf) in het voordeel van werknemers wordt uitgelegd. Een goede arbeidsovereenkomst vereist dus maatwerk, zodat daarin precies de onderwerpen zijn geregeld die in uw bedrijf belangrijk zijn. Daarnaast wilt u wellicht iets vastleggen in een personeelshandboek of verzuimreglement. Ook voor het opstellen, beoordelen of wijzigen daarvan kunt u bij ons terecht.

Duidelijke afspraken en contracten bieden nog een belangrijk voordeel: het maakt het gemakkelijker om bij te sturen als de samenwerking niet (meer) naar wens verloopt. Ook biedt een duidelijk contract uitkomst als werkgever en werknemer een verschil van mening hebben over de gemaakte afspraken. Op die manier kunnen risico’s op langdurige trajecten en procedures (met alle daarbij komende tijd, energie en kosten) zo goed mogelijk worden beperkt.

In sommige gevallen is een cao van toepassing, daarin staat vaak al veel informatie die kan worden gebruikt voor de verdere invulling van de arbeidsovereenkomst. Wellicht wilt u weten of u een bepaalde cao verplicht of vrijwillig mag toepassen, of heeft u vragen in hoeverre u van een cao kunt afwijken. Bij Certus Advocaten beantwoorden we uw vragen over dit onderwerp graag.

Er zijn inmiddels veel verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Denkt u aan een tijdelijk of vast contract, maar ook aan een oproepovereenkomst of nulurencontract. Verder kennen we onder meer uitzendcontracten en payrollovereenkomsten. Graag bekijken we met u welk contract het beste bij uw onderneming of situatie past.

Wilt u een arbeidsovereenkomst aan ons voorleggen of heeft u behoefte aan advies over welk contract het beste bij uw onderneming of de functie past?
Wij kijken graag met u mee.