Begrip.

Asset purchase agreement (APA). 

As­set pur­cha­se agree­ment (APA). 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Bedrijfsovername, koopovereenkomst, aandelenoverdracht

Met een asset purchase agreement wordt de koopovereenkomst bij de overname van een onderneming bedoeld als de transactie plaatsvindt door overname van de activa (vermogensbestanddelen) en de passiva (schulden of verplichtingen). In de koopovereenkomst worden alle afspraken met betrekking tot de transactie tussen partijen vastgelegd. Een overname kan in het geval van de overname van een onderneming die in een naamloze of besloten vennootschap (N.V. of B.V.) wordt geëxploiteerd ook plaatsvinden door een aandelenoverdracht.

Gerelateerde begrippen.