Begrip.

Change of control clausule. 

Chan­ge of con­trol clau­su­le. 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Overeenkomst

Een bepaling in een overeenkomst die de andere partij het recht geeft om het contract te beëindigen indien de controle over de onderneming van de wederpartij wijzigt omdat bijvoorbeeld een aandeelhouder uittreedt of zijn aandelen verkoopt en/of omdat het bestuur van de vennootschap wijzigt.

Gerelateerde begrippen.