Begrip.

Change of ownership clausule. 

Chan­ge of ow­ner­ship clau­su­le. 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Contracten

Een bepaling in een contract die de andere partij het recht geeft om de overeenkomst te beëindigen indien de controle over de onderneming van de wederpartij wijzigt omdat bijvoorbeeld een aandeelhouder uittreedt of zijn aandelen verkoopt.

Gerelateerde begrippen.