Begrip.

Conclusie van repliek. 

Con­clu­sie van re­pliek. 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Procedure, dagvaarding, conclusie van antwoord, conclusie van dupliek, comparitie van partijen

Als de rechter in een procedure na het lezen van de dagvaarding van de eiser en de conclusie van antwoord van de gedaagde de zaak nog niet duidelijk vindt, kan de rechter partijen in de gelegenheid stellen om schriftelijk op elkaars stukken te reageren. We noemen dit ook wel een tweede schriftelijke ronde. De eiser krijgt als eerste de gelegenheid om te reageren op de conclusie van antwoord door het indienen van een conclusie van repliek. Daarna krijgt de gedaagde de gelegenheid om daar weer op te reageren door het indienen van een conclusie van dupliek. Daarna zijn de schriftelijke rondes voorbij en wordt vaak een comparitie van partijen bepaald.

Gerelateerde begrippen.