Begrip.

Condemnatoir vonnis . 

Con­dem­na­toir von­nis . 

Rechtsgebied:
Procesrecht
Tags:
Vonnis, veroordeling, schadevergoeding, nakoming

Een condemnatoir vonnis is een vonnis dat door de rechter wordt uitgesproken ter veroordeling tot een geven, doen of nalaten. Hierbij kan worden gedacht aan een veroordeling tot betaling van schadevergoeding of de nakoming van een overeenkomst. Als het gaat om een nalaten dan kan in een condemnatoir vonnis een verbod tot het verrichten van bepaalde handelingen aan de wederpartij worden opgelegd.

Gerelateerde begrippen.