Begrip.

Condition precedent (CP). 

Con­di­ti­on pre­ce­dent (CP). 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Overeenkomst

Een condition precedent betreft een voorwaarde voordat een overeenkomst tussen partijen in werking treedt (opschortende voorwaarde)  of een voorwaarde als gevolg waarvan een partij met een beroep op de voorwaarde de overeenkomst kan ontbinden (ontbindende voorwaarde). Als niet is bepaald aan welke partij op de voorwaarde een beroep toekomt, dan mag elke partij een beroep doen op de voorwaarde.

Gerelateerde begrippen.