Begrip.

Constitutief vonnis. 

Con­sti­tu­tief von­nis. 

Rechtsgebied:
Procesrecht
Tags:
Rechtstoestand, beslissing

In een constitutief vonnis wordt een rechtstoestand geschapen, gewijzigd of beëindigd. In veel gevallen is een constitutief vonnis ook een condemnatoir vonnis. Naast het scheppen van een nieuwe rechtstoestand wordt de wederpartij ook veroordeeld tot het verrichten van een prestatie of juist het nalaten van bepaalde handelingen. Een voorbeeld hiervan is het vernietigen van een koopovereenkomst, waarbij vervolgens de koopsom door de verkoper moet worden terugbetaald aan de koper. De eerste beslissing betreft een constitutief vonnis, de tweede een condemnatoir vonnis.

 

Gerelateerde begrippen.