Begrip.

Dagvaarding. 

Dag­vaar­ding. 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Procedure, rechtbank, kantonrechter, deurwaarder, conclusie van antwoord

Een civiele procedure wordt vaak gestart door het uitbrengen van een dagvaarding. In de dagvaarding staat welke partij u voor de rechter daagt en om welke reden. De dagvaarding bevat altijd een opsomming van de feiten, de juridische grondslag van de vordering en de eis. Bij de dagvaarding dienen schriftelijke bewijsstukken te worden overgelegd. Daarnaast kan in de dagvaarding een aanbod worden opgenomen voor het leveren van getuigenbewijs. In de dagvaarding moet de eiser ook het verweer opnemen van de gedaagde als de eiser hiermee bekend is.

De gedaagde krijgt vervolgens de gelegenheid om op de dagvaarding te reageren door het indienen van een conclusie van antwoord door een advocaat in het geval van een procedure voor de rechtbank en in het geval van een procedure voor de kantonrechter door op de zitting in persoon of bij gemachtigde te verschijnen.

Een dagvaarding wordt uitgebracht door de deurwaarder. De deurwaarder betekent de dagvaarding op het adres van de gedaagde. Dit houdt in dat de deurwaarder de dagvaarding bij voorkeur aan een persoon op het adres overhandigt en als daar niemand aanwezig is, op het adres in een gesloten envelop in de brievenbus achterlaat. Het is dus erg belangrijk dat het adres waar een rechtspersoon volgens de Kamer van Koophandel is gevestigd of het adres waar een natuurlijk persoon volgens de gemeentelijke basisadministratie woont correct is en tijdig wordt gewijzigd bij verhuizing. Als u het adres niet tijdig wijzigt, loopt u het risico dat een procedure tegen u wordt ingesteld zonder dat u dit bekend is met alle mogelijke gevolgen van dien.

Gerelateerde begrippen.