Begrip.

Declaratoir vonnis. 

De­cla­ra­toir von­nis. 

Rechtsgebied:
Procesrecht
Tags:
Vonnis, rechtsverhouding, rechtstoestand, verklaring voor recht

Een declaratoir vonnis is een vonnis waarin de rechter een rechtstoestand of rechtsverhouding vastlegt of bevestigt. We noemen dit ook wel een verklaring voor recht. De rechter kan bijvoorbeeld vaststellen welke partij eigenaar is van een onroerende zaak of het antwoord geven op de vraag of partijen nu wel of niet een overeenkomst hebben gesloten. De rechtsverhouding tussen partijen wordt door de rechter bindend vastgelegd zodat hier later handelingen aan kunnen worden gekoppeld, zoals het daadwerkelijk geleverd krijgen van een onroerende zaak of het inschrijven van het eigendomsrecht in het kadaster. De eisende partij mag een dergelijke verklaring vragen indien zij een redelijk belang heeft bij de bindende verklaring van de rechter. Een declaratoir vonnis bevat vaak ook een condemnatoir vonnis.

 

Gerelateerde begrippen.