Begrip.

Disclosures. 

Dis­clo­su­res. 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Koopovereenkomst, overnamecontract

Met disclosures wordt vaak een lijst van mededelingen of opgesomde informatie bedoeld die aan een koopovereenkomst bij de koop of verkoop van een onderneming wordt gehecht. Met betrekking tot de feitelijke gebeurtenissen die in de disclosures zijn opgenomen geldt dat de koper hierop geen beroep kan doen in het kader van een beroep op een in het overnamecontract opgenomen garantie of vrijwaring.

Gerelateerde begrippen.