Begrip.

Earn-out. 

Earn-out. 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Bedrijfsovername

Een prijsmechanisme waarbij partijen bij overname van een onderneming een variabele koopsom hanteren die afhankelijk is van bedrijfsresultaten van de overgenomen vennootschap in de toekomst. Deze methode wordt vaak gebruikt als de aandeelhouders en/of het management van de over te nemen onderneming nog betrokken blijven na de overname. Zij profiteren bij een earn-out van goede bedrijfsresultaten in de toekomst in de vorm van een variabele nabetaling op de koopsom. De earn-out methode wordt daarnaast vaak gebruikt als koper en verkoper een andere verwachting hebben ten aanzien van toekomstig te realiseren resultaten van de onderneming. Doordat partijen dan vaak ook andere verwachtingen hebben met betrekking tot de koopsom wordt de earn-out methode gebruikt om deze discussie te beslechten en in de onderhandelingen over de koopsom tot elkaar te komen.

Gerelateerde begrippen.