Begrip.

Escrow . 

Es­crow . 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Overeenkomst ,

Een escrow is een vorm van zekerheid waarmee wordt gewaarborgd dat de andere partij aan zijn verplichtingen zal voldoen. Er wordt dan een bepaald bedrag op een geblokkeerde bankrekening gestort. Dit bedrag wordt pas vrijgegeven als aan de feitelijke gebeurtenissen zoals omschreven in de escrowovereenkomst is voldaan. Vaak betreffen dit voorwaarden zoals een bepaald tijdsverloop. Bij de overname van een onderneming kan bijvoorbeeld een deel van de koopsom in escrow worden gehouden totdat is vastgesteld dat de door verkoper gegeven garanties niet zijn geschonden.

Gerelateerde begrippen.