Begrip.

Herstelvonnissen . 

Her­stel­von­nis­sen . 

Rechtsgebied:
Procesrecht
Tags:
Vonnis, herstel, herstelmogelijkheid

Zo nu en dan komt het wel eens voor dat een vonnis een schrijf-, reken- of andere kennelijke fout bevat die zich voor eenvoudig herstel leent. Dit kan bijvoorbeeld een onjuist gespelde naam zijn of onjuist berekende proceskosten. Hierbij is het wel van belang dat het niet voor redelijke twijfel vatbaar is dat het gaat om een kennelijke fout. De herstelmogelijkheid mag niet worden gebruikt bij een evident verkeerde inhoudelijke overweging. Een herstelvonnis kan worden gewezen op verzoek van een partij, maar de rechter kan ook ambtshalve een herstelvonnis wijzen.

In afwijking van het voorgaande kan een eiser of verzoeker de rechter ook verzoeken om een herstelvonnis te wijzen als de rechter per abuis niet op alle vorderingen van de eiser of verzoeker heeft beslist. Hierdoor wordt alsnog op alle vorderingen een beslissing verkregen met als gevolg dat niet direct een rechtsmiddel zoals hoger beroep hoeft te worden ingesteld. Een rechter mag niet ambtshalve een herstelvonnis wijzen als blijkt dat niet op alle onderdelen is beslist; dit kan enkel op verzoek van de partij die de procedure heeft ingesteld. Een rechter hoeft niet inhoudelijk alle vorderingen in het dictum benoemen. Als in het dictum de standaardzin “wijst af het meer of anders gevorderde” is opgenomen, dan is een herstelvonnis niet mogelijk omdat wel degelijk op alle vorderingen is beslist.  

Gerelateerde begrippen.