Begrip.

Letter of Intent (LOI). 

Let­ter of In­tent (LOI). 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Intentieverklaring, bedrijfsovername

Een Letter of Intent is een intentieverklaring waarin partijen vastleggen dat zij voornemens zijn om bijvoorbeeld een overname van een onderneming tot stand te brengen of een samenwerking aan te gaan. Aan een intentieverklaring kunnen meestal geen rechten worden ontleend. In een intentieverklaring wordt wel vaak een geheimhoudingsclausule en een bepaling over exclusiviteit opgenomen.

Gerelateerde begrippen.