Begrip.

Material Adverse Change clause (MAC-clause). 

Ma­te­ri­al Ad­ver­se Chan­ge clau­se (MAC-clau­se). 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Bedrijfsovername, koopovereenkomst, aandelen ,

Een Material Adverse Change clause wordt vaak opgenomen in een koopovereenkomst van aandelen in het kapitaal van een vennootschap. Met deze clausule wordt de koper beschermd tegen waardevermindering van de onderneming die het doel is van de overname. Een Material Adverse Change clause wordt vaak opgenomen als er een langere periode is gelegen tussen de ondertekeningsdatum van de koopovereenkomst en de datum van het passeren van de akte van levering van de aandelen. Een Material Adverse Change clause kan worden opgenomen in de vorm van een opschortende voorwaarde of in de vorm van een garantie. Een Material Adverse Change clause wordt ook wel een Material Adverse Effect clause (MAE-clause) genoemd.

Gerelateerde begrippen.