Begrip.

Material Adverse Effect clause (MAE-clause). 

Ma­te­ri­al Ad­ver­se Ef­fect clau­se (MAE-clau­se). 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Bedrijfsovername, koopovereenkomst, aandelen

Een Material Adverse Effect clause wordt vaak opgenomen in een koopovereenkomst van aandelen in het kapitaal van een vennootschap. Met deze clausule wordt de koper beschermd tegen waardevermindering van de onderneming die het doel is van de overname. Een Material Adverse Effect clause wordt vaak opgenomen als er een langere periode is gelegen tussen de ondertekeningsdatum van de koopovereenkomst en de datum van het passeren van de akte van levering van de aandelen. Een Material Adverse Effect clause kan worden opgenomen in de vorm van een opschortende voorwaarde of in de vorm van een garantie. Een Material Adverse Effect clause wordt ook wel een Material Adverse Change clause (MAC-clause) genoemd.

Gerelateerde begrippen.