Begrip.

Minimis . 

Mi­ni­mis . 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Bedrijfsovername

Het minimumbedrag aan schade die een partij bij een claim moet hebben geleden om mee te tellen voor voor de treshold, bucket of basket.  Een minimis komt met enige regelmaat voor in overnamecontracten bij de koop of verkoop van een onderneming. Hiermee wordt gewaarborgd dat de verkopende partij niet door de koper wordt lastig gevallen met allerlei kleine of lage claims.

Gerelateerde begrippen.