Begrip.

Non-Disclosure Agreement (NDA). 

Non-Dis­clo­su­re Agree­ment (NDA). 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Geheimhoudingsovereenkomst, bedrijfsovername ,

Een non-disclosure agreement is een geheimhoudingsovereenkomst waarbij partijen afspreken dat zij de informatie die zal worden uitgewisseld vertrouwelijk zullen behandelen en dat zij deze informatie niet voor een ander doel dan zoals vastgelegd in de geheimhoudingsovereenkomst zullen gebruiken. Overtreding van de geheimhoudingsovereenkomst wordt vaak gesanctioneerd met een direct opeisbare boete. Een non-disclosure agreement wordt vaak gesloten voorafgaand aan de onderhandelingen met betrekking tot de koop of verkoop van een onderneming.

Gerelateerde begrippen.