Begrip.

Ontbindende voorwaarde. 

Ont­bin­den­de voor­waar­de. 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Overeenkomst

Een ontbindende voorwaarde beschrijft een feitelijke situatie waarin een partij een overeenkomst kan ontbinden of beëindigen. Als niet in de overeenkomst is bepaald aan welke partij een beroep op de ontbindende voorwaarde toekomt, dan mag iedere partij zich erop beroepen als de feitelijke gebeurtenis zich voordoet. Een voorbeeld van een veel voorkomende ontbindende voorwaarde is een financieringsvoorbehoud of het niet verkrijgen van goedkeuring van een raad van toezicht of ondernemingsraad. Ontbinding van een overeenkomst heeft geen terugwerkende kracht tot gevolg. Alle prestaties die reeds onder de overeenkomst zijn verricht moeten door partijen ongedaan worden gemaakt (ongedaanmakingsverbintenis).

Gerelateerde begrippen.