Begrip.

Opschortende voorwaarde. 

Op­schor­ten­de voor­waar­de. 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Overeenkomst

Een opschortende voorwaarde zorgt ervoor dat een overeenkomst niet direct in werking treedt. De overeenkomst gaat pas in op het moment dat zich een bepaalde feitelijke gebeurtenis voordoet. Als in de overeenkomst niet is bepaald aan welke partij een beroep op de opschortende voorwaarde toekomt, dan kan iedere contractspartij met een beroep op de voorwaarde de overeenkomst doen ingaan. Een voorbeeld van een opschortende voorwaarde is bijvoorbeeld goedkeuring van een raad van toezicht, raad van commissarissen of ondernemingsraad.

Gerelateerde begrippen.