Begrip.

Rechtbank. 

Recht­bank. 

Rechtsgebied:
Procesrecht
Tags:
Procedure, dagvaarding, verzoekschrift

In een civiele procedure is de rechtbank bevoegd met betrekking tot zaken met een geldelijk belang boven € 25.000,-. In een aantal specifieke zaken is de kantonrechter bevoegd, ook als de vordering het belang van € 25.000,- overstijgt. Dit geldt bijvoorbeeld voor zaken met betrekking tot huur en arbeidsovereenkomsten. Als een procedure door de rechtbank wordt behandeld hebben zowel eiser als gedaagde een advocaat nodig. De zaak wordt door de advocaat van de eiser aanhangig gemaakt door het uitbrengen van een dagvaarding of in bepaalde door de wetgever aangewezen gevallen door het indienen van een verzoekschrift. De gedaagde verschijnt in het geding door een advocaat te stellen, hetgeen inhoudt dat de advocaat simpelweg aan de rechtbank kenbaar maakt dat hij voor de gedaagde optreedt. De gedaagde krijgt dan gelegenheid om een conclusie van antwoord als reactie op de dagvaarding of een verweerschrift als reactie op het verzoekschrift in te dienen.

Gerelateerde begrippen.