Begrip.

Share purchase agreement (SPA) . 

Sha­re pur­cha­se agree­ment (SPA) . 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Bedrijfsovername, koopovereenkomst, aandelenoverdracht

Met een share purchase agreement wordt de koopovereenkomst van aandelen bedoeld bij de overname van een onderneming (B.V. of N.V.) door middel van een aandelenoverdracht. In de koopovereenkomst worden alle afspraken met betrekking tot de transactie tussen partijen vastgelegd. Een overname van een bedrijf kan ook plaatsvinden door alleen de overdracht van activa en passiva.

Gerelateerde begrippen.