Begrip.

Treshold . 

Tres­hold . 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Overeenkomst

Bij het verstrekken van garanties (in bijvoorbeeld een overnamecontract) of het formuleren van claimbeperkingen in het geval van aansprakelijkheid bij andere overeenkomsten, spreken partijen vaak een minimumbedrag af voor de schade die de andere partij moet hebben geleden. Als de geleden schade lager is dan de treshold dan komt deze schade niet voor vergoeding in aanmerking. Soms wordt ook bepaald dat als de geleden schade van meerdere claims tezamen hoger is dan de treshold dat de geleden schade voor deze claims alsnog volledig wordt vergoed. Dit wordt ook wel een basket of bucket genoemd. 

Gerelateerde begrippen.