Begrip.

Verstek. 

Ver­stek. 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Procedure, dagvaardingsprocedure, faillissement, vonnis

Als je als gedaagde partij wordt betrokken in een procedure en je verschijnt nadat je de dagvaarding hebt ontvangen niet in het geding, dan verleent de rechter verstek. Dit betekent dat de rechter vonnis wijst zonder dat je als gedaagde in de procedure wordt gehoord. Verstek kun je zuiveren totdat het verstekvonnis door de rechter is gewezen. Tegen een verstekvonnis kun je verzet instellen nadat je van het verstekvonnis kennis hebt genomen. De procedure wordt bij verzet als het ware overgedaan waarbij je alsnog wordt gehoord en jouw verweren voor de rechter naar voren kunt brengen. Verstek en verzet komt niet alleen voor bij een normale dagvaardingsprocedure, maar wordt ook toegepast bij een faillissementsaanvraag. De gevolgen van verstek kunnen ingrijpend zijn, dus het is altijd beter om wel in de procedure te verschijnen.

Gerelateerde begrippen.