Begrip.

Verstekvonnis. 

Ver­stek­von­nis. 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Procedure, dagvaardingsprocedure, vonnis

Als je niet verschijnt in een dagvaardingsprocedure, voor de rechtbank door middel van een advocaat en bij de kantonrechter in persoon of via een gemachtigde, dan wijst de rechter vonnis in de zaak zonder de gedaagde te horen. We noemen dit een verstekvonnis. Tegen een verstekvonnis stel je geen hoger beroep in, maar verzet. Bij verzet wordt de procedure als het ware opnieuw gedaan. Je houdt dan de mogelijkheid om later alsnog hoger beroep in te stellen als de rechter wel een vonnis op tegenspraak heeft gewezen. De gevolgen van een verstekvonnis kunnen ingrijpend zijn omdat een verstekvonnis wel ten uitvoer kan worden gelegd door middel van executie. Het is dus altijd beter om wel te verschijnen in een procedure dan om verstek te laten gaan.

Gerelateerde begrippen.