Begrip.

Verzet. 

Ver­zet. 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Procedure, dagvaardingsprocedure, faillissement, vonnis

Als een gedaagde partij in een procedure niet verschijnt dan verleent de rechter verstek. Dit betekent dat de rechter vonnis zal wijzen zonder dat de gedaagde wordt gehoord. Verstek kun je zuiveren door alsnog in de procedure te verschijnen. Dat is mogelijk totdat het verstekvonnis is gewezen. Tegen een verstekvonnis stel je geen hoger beroep in, maar verzet. De procedure begint dan als het ware opnieuw en je mag nog alle verweren naar voren brengen. Het instellen van verzet is alleen mogelijk als je dus niet bent gehoord in de procedure omdat je niet bent verschenen. Verzet en verstek wordt niet alleen toegepast in een dagvaardingsprocedure, maar komt ook voor bij een faillissementsaanvraag. De gevolgen van het niet verschijnen kunnen groot zijn, dus het is altijd beter om wel te verschijnen in een procedure.

Gerelateerde begrippen.