Juridische begrippenlijst.

Ju­ri­di­sche be­grip­pen­lijst.

Juridische termen en begrippen, soms zijn ze verwarrend, onduidelijk of ronduit onbegrijpelijk. Wij helpen u graag verder met klare taal. Kunt u een term of begrip niet vinden in onze juridische begrippenlijst? Bel ons en we helpen u graag verder. 

Begrippenlijst.

Be­grip­pen­lijst.

Asset purchase agreement (APA)

Change of control clausule

Change of ownership clausule

Closing accounts

Comparitie van partijen

Conclusie van antwoord

Conclusie van repliek

Condemnatoir vonnis

Condition precedent (CP)

Constitutief vonnis

Contradictoir vonnis

Debt & Cash free

Declaratoir vonnis

Disclosure letter

Herstelvonnissen

Hoger beroep

Incidentele vonnissen

Kantonrechter

Letter of Intent (LOI)

Material Adverse Change clause (MAC-clause)

Material Adverse Effect clause (MAE-clause)

Memorandum of Understanding (MOU)

Non-Disclosure Agreement (NDA)

Ontbindende voorwaarde

Opschortende voorwaarde

Share purchase agreement (SPA) 

Tussenvonnis

Verstekvonnis

Verzoekschrift

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Onze advocaten helpen u graag verder met klare taal!