Juridische begrippenlijst.

Ju­ri­di­sche be­grip­pen­lijst.

Juridische termen, soms zijn ze verwarrend, onduidelijk of ronduit onbegrijpelijk. Wij helpen u graag verder met klare taal. Kunt u een term niet vinden? Bel ons en we helpen u graag verder. 

Begrippenlijst.

Be­grip­pen­lijst.

Asset purchase agreement (APA)

Change of control clausule

Change of ownership clausule

Closing accounts

Comparitie van partijen

Conclusie van antwoord

Conclusie van repliek

Condition precedent (CP)

Debt & Cash free

Disclosure letter

Hoger beroep

Kantonrechter

Letter of Intent (LOI)

Material Adverse Change clause (MAC-clause)

Material Adverse Effect clause (MAE-clause)

Memorandum of Understanding (MOU)

Non-Disclosure Agreement (NDA)

Ontbindende voorwaarde

Opschortende voorwaarde

Share purchase agreement (SPA) 

Verstekvonnis

Verzoekschrift

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Onze advocaten helpen u graag verder met klare taal!