Bestuurdersaansprakelijkheid.

Be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid.

Hulp bij be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid. 

U bent bestuurder van een vennootschap en wordt door een curator, zakenpartner of leverancier aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. De wederpartij verwijt u wellicht dat u verplichtingen bent aangegaan waarvan u al had moeten weten dat u ze niet meer kon nakomen. Er wordt bijvoorbeeld een beslaglegging in gang gezet. Het omgekeerde kan uiteraard ook het geval zijn: u wordt geconfronteerd met een ondernemer die goederen bij u bestelde, terwijl hij of zij al wist dat er een faillissement aan zat te komen. In beide gevallen kunt u gebruikmaken van de expertise van Certus Advocaten op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Ons team kent alle wettelijke grondslagen voor bestuurdersaansprakelijkheid en brengt uw positie volledig in kaart. We procederen – zowel in onze rol van advocaat als die van curator – veelvuldig in bestuurdersaansprakelijkheidskwesties.

Onder het onbehoorlijk uitvoeren van uw taken kunnen verschillende zaken vallen. Denkt u hierbij aan het verwaarlozen van de administratie van uw bedrijf of onderneming of het nemen van onnodig grote financiële risico’s. Er wordt hier gesproken van onbehoorlijk bestuur. Naar aanleiding van de onjuiste uitvoering van uw taken kan er een directiereglement worden opgesteld. Dit directiereglement geeft de aandeelhouders van uw bedrijf de mogelijkheid om extra invloed uit te oefenen op het bestuur. Een voorbeeld van een dergelijke maatregel in het directiereglement kan zijn dat besluiten of overeenkomsten vooraf goedgekeurd dienen te worden door de aandeelhouders. Alle afspraken die worden gemaakt zijn vastgelegd in het directiereglement.

Certus Advocaten biedt houvast

In sommige gevallen is het mogelijk om op basis van goede argumenten de aansprakelijkstelling ter zijde te schuiven en de zaak snel af te handelen, maar vaak zijn procedures voor bestuurdersaansprakelijkheid lange en onzekere trajecten. Vooral wanneer u zelf wordt aangesproken als bestuurder is dat een vervelende, beladen kwestie. Bij Certus Advocaten hebben we oog voor wat een aansprakelijkstelling met u als persoon doet. We bereiden u goed voor op het traject, geven u eerlijk en objectief advies over uw zaak en staan u in het hele proces bij. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Bent u op zoek naar concrete juridische ondersteuning
op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid?

Bekijk wat we nog meer voor u kunnen betekenen op het gebied van faillissementsrecht.

faillissementsrecht

Ontdek ook onze expertise in ondernemingsrecht.

ondernemingsrecht