5 belangrijke tips voor het sluiten van een aandeelhoudersovereenkomst .

5 be­lang­rij­ke tips voor het slui­ten van een aan­deel­hou­ders­over­een­komst .

Des­kun­dig ad­vies van een ad­vo­caat. 

Een aandeelhoudersovereenkomst is een belangrijk document voor elke onderneming met aandeelhouders. Je legt in de aandeelhoudersovereenkomst de verantwoordelijkheden en rechten van de aandeelhouders vast. Dit zorgt voor duidelijkheid tussen de aandeelhouders onderling en bescherming van de belangen van de vennootschap. Daarnaast biedt het sluiten van een aandeelhoudersovereenkomst een kans om jouw belangen als aandeelhouder goed te beschermen. Maar waar moet je nu aan denken bij het sluiten van een aandeelhoudersovereenkomst? Hier volgen 5 belangrijke tips voor het sluiten van een aandeelhoudersovereenkomst.

1.
Bespreek allereerst met alle aandeelhouders en het bestuur van de onderneming wat het toekomstplan is voor de onderneming. Waar moet de onderneming over 5 jaar staan en wat is er daarvoor nodig? Zorg dat je een gezamenlijk gedragen strategie, missie en visie hebt.

2.
Bepaal aan de hand van het lijstje van noodzakelijke zaken wat de aandeelhouders daaraan kunnen bijdragen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een liquiditeitsvraag van de onderneming? Storten alle aandeelhouders bij of mag kapitaal worden aangetrokken door het toetreden van andere aandeelhouders met verwatering van de zittende aandeelhouders tot gevolg? Mag je als aandeelhouder concurreren met de vennootschap etc.

3.
Eén van de belangrijkste rechten van een aandeelhouder is zeggenschap in de vorm van stemrecht. Spreek af hoe je als aandeelhouders met het stemrecht omgaat. Zijn er aandeelhoudersbesluiten die met een gekwalificeerde meerderheid of unaniem moeten worden genomen (quotum) en is hiervoor benodigd dat alle aandeelhouders op de aandeelhoudersvergadering aanwezig zijn (quorum)?

4.
Een tweede belangrijk recht van een aandeelhouder is het recht op winst. Leg vast hoe je omgaat met dividenduitkeringen. Wordt bijvoorbeeld ieder jaar een deel van de winst gereserveerd en een deel uitgekeerd? Door hierover vooraf afspraken te maken voorkom je conflicten over financiële zaken.

5.
Maak duidelijke afspraken over een eventuele exit. Oftewel, wanneer verkoop je als aandeelhouder je aandelen. Soms kan het zijn dat de meerderheidsaandeelhouder wil verkopen en de minderheidsaandeelhouder niet. De koper wil echter meestal alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap verwerven. Je kunt hiervoor een regeling treffen in de aandeelhoudersovereenkomst. We noemen dit een drag along en tag along regeling.

Met deze tips kun je ervoor zorgen dat de aandeelhoudersovereenkomst de minimale basisafspraken bevat. Een aandeelhoudersovereenkomst sluit u niet voor de korte termijn. De overeenkomst beschermt uw directe financiële belangen in de onderneming. Laat de aandeelhoudersovereenkomst daarom opstellen of controleren door een deskundige advocaat. Een investering in een goed contract voorkomt problemen in de toekomst en draagt bij aan de continuïteit van de onderneming.

Meer weten? Neem contact op met onze specialisten. Zij helpen u graag verder.

 

Meer weten over een aandeelhoudersovereenkomst? Neem contact op met onze specialisten. Zij helpen u graag verder.

Over de schrijver:

Annelies Mulder

Advocaat en curator

Annelies is een advocaat die als geen ander de strategische belangen in een juridische kwestie doorziet. Dit stelt haar in staat om daarop te acteren en een goed resultaat voor de cliënt te behalen.  lees meer