Aandachtspunten bij het recht van reclame.

Aan­dachts­pun­ten bij het recht van re­cla­me.

Dit is de tweede blog in onze blogreeks over het recht van reclame. In onze vorige blog hebben we kort uitgelegd wat het recht van reclame is. Het is een sterk recht, maar het recht wordt in de praktijk weinig gebruikt. Waarom is dat zo? In deze blog geven we een aantal belangrijke aandachtspunten.

In dezelfde staat en in bezit bij de koper?

Het recht van reclame kan alleen worden ingeroepen voor zover de afgeleverde zaak zich in dezelfde staat bevindt. Algemeen wordt aangenomen dat het uitpakken of verpakken van een product niet automatisch betekent dat het product zich niet meer in dezelfde staat bevindt. Er bestaan echter geen algemene toetsingscriteria en er zal dus per geval moeten worden beoordeeld of het product nog in dezelfde staat verkeert. Dit leidt vaak tot discussies.

Bij de levering van partijen goederen geldt dat de leverancier die een beroep doet op het recht van reclame moet aantonen dat (een deel van) de producten nog in bezit zijn van de koper. Dit wordt nog lastiger bij deelbetalingen van de koper. Welke goederen zijn betaald, welke niet en waarvoor geldt dan nog het recht van reclame? Bewijstechnisch gezien, is dat uitdagend.

Financieel onaantrekkelijk?

Bij het uitoefenen van het reclamerecht bestaat slechts een beperkte mogelijkheid tot het vorderen van een aanvullende schadevergoeding. Bij een succesvol beroep op het recht van reclame heeft u alleen recht op de schade die u mogelijk lijdt, doordat de koper het goed niet correct teruggeeft: de secundaire schade. Er bestaat dus geen recht op de primaire schade zoals renteverlies als gevolg van het uitblijven van betaling, kosten ter zake de door u verrichte arbeid, gederfde winst, eventuele zaakschade etc. Om die reden zal een beroep op het reclamerecht soms financieel onaantrekkelijk zijn. Het terugnemen van het goed kan namelijk minder opleveren of juist voor meer schade zorgen. Dan kan het gunstiger zijn om het product niet op te eisen op grond van het recht van reclame en juist voor andere rechtsmiddelen te kiezen die wel recht geven op volledige schadevergoeding.

Contractueel afwijken van de wet

Het overgrote deel van de wettelijke regels met betrekking tot het recht van reclame betreft regelend recht. Dat betekent dat er contractueel van de regelgeving mag worden afgeweken. Het recht van reclame kan bijvoorbeeld bij overeenkomst volledig worden uitgesloten. In dat geval komt u geen beroep op het reclamerecht toe (of kan uw wederpartij zich er niet op beroepen). Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld af te spreken dat ook bij levering van partijen goederen en deelbetalingen, het recht van reclame wel kan worden ingeroepen voor alle geleverde producten, ongeacht of deze al betaald zijn of niet. Dit biedt voor de leverancier meer zekerheid voor de betaling van alle facturen en maakt het een veel sterker recht.

Vraagt u zich af of u en/of uw wederpartij een beroep kunnen doen op het recht van reclame? Contacteer ons! Wij helpen u graag verder

 

Heeft u problemen of vragen bij het inroepen van het recht van reclame? Certus Advocaten helpt u graag verder!

Over de schrijver:

Red Davans

Advocaat en curator

Red Davans is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij houdt van het goederenrecht en gaat geen enkele discussie uit de weg.   lees meer