Aansprakelijkheidsrisico’s bij de ontwikkeling van een nieuw product.

Aan­spra­ke­lijk­heids­ri­si­co’s bij de ont­wik­ke­ling van een nieuw pro­duct.

Lees voor ge­bruik de bij­slui­ter, de waar­schu­wings­plicht! 

Als ondernemer doet u waar u goed in bent, nieuwe ideeën bedenken en ontwikkelen. Als dit leidt tot nieuwe producten dan moet u goed opletten. Als producent bent u aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruik van uw product als kan worden aangetoond dat het product een gebrek vertoonde. Dit is niet alleen het geval als het product zelf gebrekkig is, maar ook als u niet waarschuwt voor de risico’s bij gebruik van het product.

Informeer over het gebruik van het product

Zoals hiervoor aangeduid kan een producent aansprakelijk zijn als hij de gebruiker niet correct informeert over het juiste gebruik van het product of vergeet te wijzen op risico’s bij gebruik van het product. We noemen dit ook wel een instructiefout. Het gaat hierbij met name om informatie die wordt verstrekt via de gebruiksaanwijzing, verpakking, etikettering of reclame. De producent moet zorgen voor een juiste gebruiksaanwijzing en wijzen op de mogelijke gevaren voor de gebruiker bij (onjuist) gebruik. Een product dat op zich dus niet gebrekkig is, kan wel leiden tot aansprakelijkheid van de producent als de gebruiksaanwijzing niet correct is. Het is daarom zaak om bij het op de markt brengen van een nieuw product aandacht te besteden aan de informatieplicht. 

Wie is de producent in het kader van productaansprakelijkheid?

Met producent wordt bij productaansprakelijkheid niet alleen de fabrikant, maar ook de producent van een onderdeel of de partij die zich presenteert als de producent bedoeld. Hiervoor is niet vereist dat de producent het product daadwerkelijk zelf aan de gebruiker heeft geleverd. Dit kan ook via een tussenschakel in het distributiekanaal. De producent blijft verantwoordelijk. Productaansprakelijkheid noemen we daarom ook wel een vorm van risicoaansprakelijkheid.

Gronden voor productaansprakelijkheid

Hiervoor is al aangegeven dat een producent aansprakelijk kan zijn bij een instructiefout. Een producent kan naast een instructiefout echter ook aansprakelijk zijn voor een constructiefout (het product op zichzelf is gebrekkig) of een fout in het productieproces (het product zelf is niet gebrekkig, maar toevallig een specifiek aantal). Al deze fouten leiden tot productaansprakelijkheid. Daarmee is niet gegeven dat de producent ook direct alle schade moet vergoeden. Er zijn nog behoorlijk wat hobbels te nemen en daarmee verweren te voeren. Zo moet de gebruiker bijvoorbeeld aantonen dat de schade daadwerkelijk is veroorzaakt door het gebruik van het gebrekkige product. We noemen dit ook wel het causaal verband. Hieraan worden hoge eisen gesteld en dit vormt in menige kwestie over productaansprakelijkheid een lastig te nemen horde.

Over de schrijver:

Annelies Mulder

Advocaat en curator

Annelies is een advocaat die als geen ander de strategische belangen in een juridische kwestie doorziet. Dit stelt haar in staat om daarop te acteren en een goed resultaat voor de cliënt te behalen.  lees meer