Afschaffing pilot digitaal procederen per 1 oktober 2019.

Af­schaf­fing pi­lot di­gi­taal pro­ce­de­ren per 1 ok­to­ber 2019.

Ook de rechtspraak moet vooruit. Reden om een nieuwe digitale procedure in te voeren. Sinds 1 september 2017 werd bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland bij wijze van proef digitaal geprocedeerd voor vorderingen met een belang boven € 25.000,-. Niet alleen moesten voortaan processtukken digitaal worden ingeleverd, ook de vorm van deze stukken werd aangepast. Een dagvaarding werd bijvoorbeeld een procesinleiding en een conclusie van antwoord werd een verweerschrift. Wat mij betreft hadden de oude termen prima kunnen volstaan. Het digitaliseren van de huidige procedure in eerste aanleg was denk ik uitdaging genoeg geweest.

Eind 2018 werd de stekker uit het digitaal procederen getrokken. Alle voorbereidingen van het zogenoemde wetsvoorstel KEI, investeringen in de software en alle nieuwe drukken van ons wetboek van burgerlijke rechtsvordering zijn voor niets geweest. De pilot digitaal procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland werd echter niet direct afgeschaft. Afgelopen juni stemde de Tweede Kamer alsnog in met de afschaffing van de pilot. Op 2 juli 2019 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing bij wijze van hamerstuk. Per 1 oktober 2019 kan iedereen weer op de oude vertrouwde wijze procederen, met dagvaarding en conclusie van antwoord.

Dit betekent dat advocaten de komende tijd nog steeds processtukken op papier zullen moet inleveren. Goed voor de koeriers en de post, iets minder voor het milieu. Ook zal ons faxabonnement speciaal voor de rechtspraak nog even in stand moeten blijven.

Over de schrijver:

Annelies Mulder

Advocaat en curator

Annelies is een advocaat die als geen ander de strategische belangen in een juridische kwestie doorziet. Dit stelt haar in staat om daarop te acteren en een goed resultaat voor de cliënt te behalen.  lees meer