Ben je als organisator van een festival aansprakelijk voor schulden door slecht weer?

Ben je als or­ga­ni­sa­tor van een fes­ti­val aan­spra­ke­lijk voor schul­den door slecht weer?

Or­ga­ni­sa­tor sluit over­een­kom­sten na­mens rechts­per­soon ter­wijl de weers­ver­wach­tin­gen slecht zijn. 

Het festivalseizoen komt er weer aan. Het is fijn als tijdens het festival de zon schijnt, maar helaas is slecht weer niet uit te sluiten. Dat kan tot problemen leiden. Zo moesten recent meerdere Bevrijdingsfestivals tijdelijk worden onderbroken vanwege heftige onweersbuien. Dat is niet alleen vervelend voor de festivalgangers, maar ook voor de organisatoren. Want hoe zuur is het als je een mooi festival organiseert, maar door  slecht weer bezoekers wegblijven?

Bestuurder aansprakelijk voor slecht weer?

In een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant, werd een organisator van een openluchtfestival veroordeeld om de schade te vergoeden van een beveiligingsbedrijf. Wat was er gebeurd? Een stichting organiseerde van 16 t/m 18 augustus 2019 een driedaags openluchtfestival voor het 200-jarig bestaan van een gemeente. Voor het festival werd een beveiligingsbedrijf ingeschakeld. Het beveiligingsbedrijf stuurde begin augustus 2019 een offerte welke door de stichting werd geaccepteerd. Op 15 augustus 2019, één dag voor het festival, brengt het beveiligingsbedrijf extra offertes uit op verzoek van de stichting. Ook deze werden door de stichting geaccepteerd. Nadat het festival was afgelopen, werd het beveiligingsbedrijf door de stichting verzocht om nog wat extra werkzaamheden te verrichten.

Door verschrikkelijke regenbuien was het festival geen succes. De opkomst was laag waardoor de opbrengst van de muntverkoop niet eens de helft van de begroting bedroeg. De facturen van het beveiligingsbedrijf werden gedeeltelijk niet betaald en de stichting ging failliet. Het beveiligingsbedrijf was ‘not amused’ en stelde de bestuurder van de stichting aansprakelijk. De rechtbank stelde het beveiligingsbedrijf in het gelijk. Volgens de rechter had de organisator onrechtmatig gehandeld jegens het beveiligingsbedrijf door namens de stichting overeenkomsten aan te gaan, terwijl de organisator redelijkerwijs had behoren te weten dat de stichting haar betalingsverplichtingen jegens het bedrijf niet na zou kunnen komen.

Hoe zat het ook alweer?

De overeenkomsten voor het festival waren aangegaan door de stichting. Het uitgangspunt is dat enkel de stichting dan aansprakelijk is voor schade zodra zij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Alleen als gevolg van bijzondere omstandigheden kan de bestuurder naast de stichting aansprakelijk worden gehouden. Daarvoor is vereist dat de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt ter zake van de in casu opgetreden schade. De rechtspraak noemt twee concrete gedragingen: 1) als de bestuurder namens de rechtspersoon overeenkomsten aangaat waarvan de bestuurder weet dat deze niet worden nagekomen; de Beklamel-jurisprudentie of 2) als de bestuurder ervoor heeft gezorgd dat de rechtspersoon de overeenkomst niet nakomt.

In de casus van het openluchtfestival was de rechtbank van oordeel dat de organisator op 15 augustus 2019 al bekend was met de slechte weersvoorspelling voor het aankomende weekend, maar desalniettemin de nieuwe offertes accordeerde. De organisator had moeten beseffen dat door de weervoorspelling de inkomsten zouden tegenvallen, het festival met verlies zou worden afgesloten en het beveiligingsbedrijf niet zou worden betaald. Volgens de rechtbank kon de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt en was de bestuurder dus aansprakelijk voor de onbetaald gelaten werkzaamheden vanaf 15 augustus 2019.  De organisator werd veroordeeld om een schadevergoeding van € 7.547,57 aan het beveiligingsbedrijf te betalen.

Wat kunt u doen?

In een eerdere blog adviseerden wij al om geen verplichtingen aan te gaan waarvan u weet dat de rechtspersoon deze niet na kan komen. De voorgaande uitspraak bevestigt dat  weersomstandigheden bij de beoordeling van aansprakelijkheid een belangrijke rol kunnen spelen.

Organiseert u een evenement, maar wilt u weten of u risico loopt op aansprakelijkheid of wenst u deze risico’s zoveel mogelijk beperken? Neem dan contact met ons op. Certus Advocaten heeft een brede kennis op het gebied van het ondernemingsrecht en spart graag met u mee!

Over de schrijver:

Red Davans

Advocaat en curator

Red Davans is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij houdt van het goederenrecht en gaat geen enkele discussie uit de weg.   lees meer