Biedt eigendomsvoorbehoud de ultieme bescherming tegen onbetaalde facturen?

Biedt ei­gen­doms­voor­be­houd de ul­tie­me be­scher­ming te­gen on­be­taal­de fac­tu­ren?

Een over­zicht van si­tu­a­ties waar­in ei­gen­doms­voor­be­houd on­vol­doen­de be­scher­ming biedt. . 

Is het eigendomsvoorbehoud een onfeilbare manier om geleverde maar onbetaald gebleven goederen terug te vorderen? Het is weliswaar een krachtig instrument voor leveranciers, maar er zijn momenten waarop het tekortschiet. In dit artikel gaan we dieper in op enkele van deze situaties.

De beperkingen van het eigendomsvoorbehoud 

Het begrip "eigendomsvoorbehoud" houdt in dat de verkoper eigenaar blijft van geleverde producten totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan, meestal volledige betaling. Ontvangt u geen volledige betaling dan kunt u als eigenaar de goederen terugeisen. Toch zijn er omstandigheden waarin het eigendomsvoorbehoud helaas geen soelaas biedt.

Een voorbeeld: u heeft goederen geleverd aan een winkel. De winkel heeft de goederen in het schap gelegd en doorverkocht aan klanten. Het is dan feitelijk gezien onmogelijk om de goederen terug te eisen, de goederen zijn er simpelweg niet meer. Hiervoor is overigens wel vereist dat de derde partij die de goederen heeft gekocht te goeder trouw is. Dit zal bij de gemiddelde consument in een winkel zo zijn, maar kan anders liggen als de koper bijvoorbeeld de gehele voorraad heeft opgekocht voor een veel te lage prijs.  In dat laatste geval kunt u als leverancier soms toch nog uw goederen bij de derde opeisen.

Ook in situaties waarin de door u geleverde zaken zijn samengevoegd of vermengd geraakt met andere goederen is het vaak niet meer mogelijk om de goederen terug te krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schroeven die u heeft geleverd waarbij de koper de schroeven in een grote bak met andere identieke schroeven heeft opgeborgen. Juridisch zijn de schroeven dan niet meer ‘individualiseerbaar’ als gevolg waarvan niet meer per schroef kan worden bepaald welke van u is.

Wat als onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn veranderd of verwerkt?

De complexiteit neemt toe als uw producten zijn geïntegreerd of veranderd in een compleet nieuw product. Dit kan voorkomen bij materialen zoals leer voor riemen of staal voor fietsframes. Ook dan is het niet meer mogelijk om de goederen terug te eisen op grond van eigendomsvoorbehoud. Er is een nieuwe zaak ontstaan.

Deel van een groter geheel 

Er zijn ook situaties denkbaar waarin uw goederen onderdeel worden van een groter product, zoals stenen in een huis of bekleding in een auto. De eigenaar van de auto zal dan vaak ook eigenaar zijn van de zaken die onderdeel uitmaken van die auto en dus ook van de door u geleverde goederen. 

Wat zijn uw opties? 

Hoewel het eigendomsvoorbehoud soms zijn beperkingen kent, hoeft u als leverancier niet direct met lege handen te staan. Soms zijn er nog andere oplossingen mogelijk. Deze kunnen variëren van schadevergoeding tot alternatieve vormen van zekerheid.

Lees onze vorige blogberichten in onze serie over eigendomsvoorbehoud

Deel 1: - Eigendomsvoorbehoud wat betekent het en heb je als verkoper altijd dit recht

Deel 2: Eigendomsvoorbehoud overnemen?

Deel 4: Werkt het eigendomsvoorbehoud in faillissement?

Wilt u meer weten? Neem contact op met de experts bij Certus Advocaten. We helpen u graag verder.

Over de schrijver:

Red Davans

Advocaat en curator

Red Davans is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij houdt van het goederenrecht en gaat geen enkele discussie uit de weg.   lees meer