Blijft u als schuldeiser bij een faillissement altijd achter met lege handen?

Blijft u als schuld­ei­ser bij een fail­lis­se­ment al­tijd ach­ter met le­ge han­den?

Indien een onderneming die wordt gedreven in de vorm van een besloten vennootschap failliet wordt verklaard, hebt u als crediteur van die vennootschap vaak het nakijken. In sommige gevallen hoeft dit echter niet altijd zo te zijn. Er kan aanleiding bestaan om de voormalig bestuurder of directeur-grootaandeelhouder van de vennootschap aan te spreken. Dit kan ook het geval zijn indien er geen sprake is van een faillissement, maar uw wederpartij uw facturen simpelweg onbetaald laat en later niemand meer bereikbaar is of indien de vennootschap uiteindelijk is geliquideerd en uitgeschreven uit het handelsregister.

In diverse rechtszaken kwam de rechter tot het oordeel dat een directeur-grootaandeelhouder bij het verkopen van zijn aandelen aan een katvanger en het gelijktijdig overdragen van het bestuur aan diezelfde katvanger aansprakelijk kan zijn jegens een schuldeiser die achterblijft met onbetaalde facturen. Veelal gaat na de overdracht de onderneming uiteindelijk failliet. Zowel de curator in het faillissement als de individuele schuldeiser kunnen dan de voormalig directeur-grootaandeelhouder aanspreken voor de schade indien duidelijk is dat de directeur-grootaandeelhouder geen onderzoek heeft gedaan naar de geschiktheid van de koper en zijn motieven om de onderneming over te nemen. Jegens de schuldeiser kan dit een onrechtmatige daad opleveren (art. 6:162 BW) en de curator kan een vordering instellen op grond van onbehoorlijk bestuur (art. 2:248 BW).

In een recentelijk geval oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden[1] dat een bestuurder ook aansprakelijk was bij alleen een overdracht van het bestuur. De bestuurder was geen directeur-grootaandeelhouder en er was geen sprake van een aandelenoverdracht. Ongeveer een half jaar na de bestuursoverdracht failleerde de onderneming. Het Hof oordeelde dat de bestuurder onderzoek had moeten doen naar de achtergrond en onderneming van de organisatie aan wie de bestuurder de onderneming overliet. Doordat hij de opvolger niet voldoende had gescreend had de bestuurder de onderneming “uitgeleverd” aan de opvolgende bestuurder, aldus het Hof. Het kwam de bestuurder duur te staan, hij werd jegens de curator veroordeeld tot betaling van het tekort in het faillissement.

De uitspraak van het Hof biedt ook aanknopingspunten voor een aansprakelijkstelling door een individuele schuldeiser van een voormalig bestuurder. Niet alleen bij een overdracht van aandelen door een directeur-grootaandeelhouder, maar ook bij een overdracht van het bestuur kan er dus reden zijn voor het aanspreken van de voormalig bestuurder van de vennootschap. Als uw wederpartij uw facturen onbetaald laat na een bestuursoverdracht hoeft u dus nog niet altijd met lege handen te staan!

[1] Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2 januari 2018,  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:50

 


Hebt u vragen over dit onderwerp? Wij helpen u graag verder.

Over de schrijver:

Annelies Mulder

Advocaat en curator

Annelies is een advocaat die als geen ander de strategische belangen in een juridische kwestie doorziet. Dit stelt haar in staat om daarop te acteren en een goed resultaat voor de cliënt te behalen.  lees meer