Eigendomsvoorbehoud, wat betekent het en heb je als verkoper altijd dit recht?

Ei­gen­doms­voor­be­houd, wat be­te­kent het en heb je als ver­ko­per al­tijd dit recht?

Het recht van ei­gen­doms­voor­be­houd, wan­neer en hoe? 

In een ideale wereld worden alle verkochte goederen netjes op tijd betaald. Helaas is dat niet altijd de realiteit. Als het duidelijk wordt dat de verkochte spullen niet worden betaald, wil de verkoper natuurlijk actie ondernemen. Het liefst zou hij de goederen terugnemen. Het eigendomsvoorbehoud biedt deze mogelijkheid.

Wat is eigendomsvoorbehoud?

Als iemand eigenaar is van een goed, kan hij dat goed altijd van iedereen terugeisen. Dit wordt ook wel revindicatie genoemd. Het recht van eigendomsvoorbehoud houdt in dat het eigendom van een goed dat aan een ander ter beschikking wordt gesteld, wordt voorbehouden totdat de verschuldigde prestatie is voldaan. De verkoper behoudt het eigendom van het goed onder ontbindende voorwaarde, en de koper ontvangt het eigendom onder opschortende voorwaarde. Vaak wordt het eigendom voorbehouden totdat de koopprijs van het goed is betaald.

Heeft de verkoper dit recht van rechtswege?

Als een verkoper zich op het eigendomsvoorbehoud wil beroepen, moet hij dit expliciet overeenkomen. Dit kan door dit recht in de overeenkomst op te nemen, maar ook door dit op te nemen in algemene voorwaarden en de koper deze voorwaarden te laten accepteren.

Kunt u dit recht inroepen?

Heeft u het recht van eigendomsvoorbehoud vermeld in uw algemene voorwaarden? Lees in deze blog hoe u uw algemene voorwaarden correct kunt toepassen.

 

Twijfelt u of u het recht van eigendomsvoorbehoud kunt inroepen of wilt u dit recht overeenkomen? Neem dan contact met ons op. Certus Advocaten heeft gespecialiseerde kennis van het goederen- en zekerhedenrecht en denkt graag met u mee!

Over de schrijver:

Red Davans

Advocaat

Red Davans is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij houdt van het goederenrecht en gaat geen enkele discussie uit de weg.   lees meer