Het kort geding.

Het kort ge­ding.

Naar zijn aard een voor­lo­pi­ge uit­spraak. 

Helaas, in Nederland duurt het over het algemeen vrij lang om een uitspraak van een civiele rechter te verkrijgen als je het als partijen oneens bent. Sommige geschillen kunnen echter niet zo lang wachten. De oplossing is dan vaak het starten van een kort geding. Een kort geding is naar zijn aard echter een bijzonder procedure met specifieke kenmerken. Hieronder lichten we een aantal van deze kenmerken toe.

Een kort geding levert een voorlopige uitspraak op

Een vonnis in kort geding betreft altijd een voorlopige uitspraak. Dit betekent dat de in het ongelijk gestelde partij daarna altijd nog naar bodemrechter kan om het geschil in volle omvang te laten beoordelen. Om die reden heeft een vonnis in kort geding geen gezag van gewijsde. Met gezag van gewijsde wordt aangeduid dat een uitspraak van de rechter waartegen geen rechtsmiddel zoals hoger beroep meer openstaat tussen partijen als bindend vaststaat. Andere rechters zijn aan de betreffende uitspraak gebonden en mogen hier niet meer van afwijken. Omdat gezag van gewijsde niet samengaat meer het voorlopige karakter van een kort geding, komt aan een vonnis in kort geding dus geen gezag van gewijsde toe. Een andere rechter mag in een procedure dus afwijken van de beslissingen van de voorzieningenrechter in kort geding.

Welke zaken zijn niet geschikt voor behandeling in een kort geding?

Om een zaak in kort geding te kunnen afdoen moet worden voldaan aan de volgende vereisten.

1.
De zaak moet klip en klaar zijn. Er is weinig ruimte voor bewijslevering in een kort geding. Je kunt bijvoorbeeld geen getuigen laten horen of een deskundige laten benoemen in kort geding.

2. 
Er moet sprake zijn van een spoedeisend belang. De eiser moet niet kunnen wachten op een vonnis in een bodemzaak. Als er geen sprake is van een spoedeisend belang kunnen partijen naar de bodemrechter waar wel een uitspraak met gezag van gewijsde kan worden verkregen.

3.
De vordering van de eiser moet kunnen leiden tot een veroordeling van de wederpartij waaraan direct uitvoering kan worden gegeven. Dit betekent dat de eis een condemnatoir vonnis moet kunnen opleveren dat uitvoerbaar bij voorraad kan worden verklaard.

 

Over de schrijver:

Annelies Mulder

Advocaat en curator

Annelies is een advocaat die als geen ander de strategische belangen in een juridische kwestie doorziet. Dit stelt haar in staat om daarop te acteren en een goed resultaat voor de cliënt te behalen.  lees meer