Legal update: nieuwe wet- en regelgeving per 1 juli 2023.

Legal up­da­te: nieu­we wet- en re­gel­ge­ving per 1 ju­li 2023.

Wat ver­an­dert er voor uw on­der­ne­ming? 

Wet- en regelgeving is niet in beton gegoten en in sommige gevallen net zo veranderlijk als het Nederlandse weer. Wij maakten een (niet-uitputtend) overzicht van wat er per juli 2023 op ondernemingsrechtelijk gebied gewijzigd is. 

De wettelijke rente en de wettelijke handelsrente zijn gestegen

De afgelopen tijd waren rentestijgingen veel in het nieuws. Door de aanpassing van de rentarieven is ook het tarief van de wettelijke rente gestegen. Sinds 1 juli 2023 is het tarief voor de wettelijke rente vastgesteld op 6%. In januari 2023 was dat nog 4%. De wettelijke rente ziet op transacties met consumenten of particulieren.

De wettelijke handelsrente is van toepassing op handelstransacties. Daarmee bedoelen we transacties met een bedrijf of onderneming. Door de gestegen rente is ook dit percentage fors gestegen. Sinds 1 juli 2023 bedraagt de wettelijke handelsrente 12%. Sinds 1 januari 2023 bedroeg de wettelijke handelsrente 10,5% en in 2022 was dat nog 8%. Meer over dit onderwerp leest u in ons blog over welke rente u mag vorderen.

Aangescherpte energiebesparingsplicht

Om ervoor te zorgen dat Nederland minder afhankelijk wordt van het gebruik van fossiele brandstoffen, is het vanaf 1 juli 2023 voor meer ondernemingen verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Ondernemers moeten investeren in het verlagen van hun energieverbruik en daar uiterlijk op 1 december 2023 over rapporteren via de RVO.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid.

De maximale betalingstermijn voor grote bedrijven is gewijzigd

De maximale betalingstermijn voor grote bedrijven is per 1 juli 2022 vastgesteld op 30 dagen. Deze bedroeg voorheen 60 dagen en wordt dus gehalveerd. Het is toegestaan om een kortere termijn op te nemen in de tussen partijen geldende overeenkomst of algemene voorwaarden, bijvoorbeeld 14 dagen. Een langere termijn is niet toegestaan.

Het per 1 juli 2022 gewijzigde wetsartikel kende een overgangsperiode, waarbij de maximale betalingstermijn van 30 dagen enkel gold voor nieuwe overeenkomsten en nog niet voor al lopende overeenkomsten. De overgangsperiode is sinds 1 juli 2023 voorbij en dat houdt in dat grote bedrijven ook voor lopende overeenkomsten aan de 30 dagen-regel gebonden zijn. Indien een groot bedrijf tóch een langere betalingstermijn afspreekt, is die nietig en geldt automatisch een betalingstermijn van 30 dagen. Meer over dit onderwerp en een uitleg over wat de term ‘groot bedrijf’ in deze zin precies inhoudt vindt u in deze update over de langere betalingstermijn.

Consumenten moeten betalen voor plastic wegwerpservies


Het is per 1 juli 2023 verboden voor ondernemers om hun klanten gratis plastic wegwerpservies aan te bieden. In plaats daarvan moeten consumenten ervoor betalen, waarbij de kosten voor het servies uitdrukkelijk op de kassabon moet worden vermeld. Het meenemen van eigen (herbruikbaar) servies door de consument of het aanbieden van herbruikbaar servies door de ondernemer (eventueel tegen betaling van een borg) kan ook. Voor meer informatie over deze wetswijziging en voor een checklist voor wat u moet regelen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Het minimumloon is gestegen

Tot slot: zoals ieder jaar in januari en juli is het minimumloon per 1 juli 2023 gestegen en door de inflatie is die stijging flink. De brutobedragen vindt u op de website van de Rijksoverheid. In samenhang met de minimumlonen stijgen ook daglonen van enkele uitkeringen. De uitkeringsbedragen vindt u hier.

Heeft u vragen over een wetswijziging of wilt u weten hoe u de hernieuwde regels het beste kunt integreren in uw bedrijf? De specialisten van Certus Advocaten kijken graag met u mee.

Heeft u vragen over een wetswijziging of wilt u weten hoe u de hernieuwde regels het beste kunt integreren in uw bedrijf? De specialisten van Certus Advocaten kijken graag met u mee.

Over de schrijver:

Artjan de Putter

Advocaat en curator

Artjan de Putter is een doorgewinterde advocaat. Hij denkt mee met ondernemers, draait zijn hand niet om voor een juridische procedure en onderhandelt met het mes op tafel.   lees meer