Niet meer langs de notaris voor het oprichten van een besloten vennootschap .

Niet meer langs de no­ta­ris voor het op­rich­ten van een be­slo­ten ven­noot­schap .

Van­af me­dio 2023 kun­nen on­der­ne­mers di­gi­taal een BV op rich­ten. 

Voor de oprichting van een BV moet men naar de notaris, die een notariële akte opmaakt met daarin de statuten van de vennootschap. Die werkwijze kost te veel geld en te veel tijd, werd op Europees niveau besloten. Na enige vertraging zal het naar verwachting medio 2023 dan écht mogelijk zijn om volledig digitaal een BV op te richten. In deze blog brengen we je op de hoogte van alle bijzonderheden.

Westvoorstel online oprichting besloten vennootschappen (op basis van Richtlijn (EU) 2019/1151)

Het Europees Parlement besloot in 2019 dat de oprichting van vennootschappen eenvoudiger, sneller en kostenefficiënter moest. Daartoe is een richtlijn opgesteld die voorziet in manieren waarmee de oprichting van vennootschappen volledig online kan worden geregeld. Het is aan de lidstaten om die richtlijn te implementeren en om die procedures mogelijk te maken.

Identificatie oprichter BV bij digitale oprichting

Ook bij de digitale oprichting behoudt de notaris een belangrijke rol, zij het dat de afspraak met de notaris in het geval van een digitale oprichting via een beveiligde videoverbinding zal plaatshebben. De identificatie vindt dan plaats via een digitaal identificatiemiddel, waarvan de ins en outs nog niet bekend zijn. Het kabinet lijkt tot op heden geen eisen te stellen aan de kwaliteit van de videoverbinding. Wel kan de notaris indien hij twijfelt aan de identiteit van de persoon aan de andere kant van de lijn of een vermoeden heeft van fraude weigeren de digitale oprichting doorgang te laten vinden. Ik kan mij voorstellen dat een zeer slechte videoverbinding daar een rol in zou kunnen spelen. Indien de notaris daartoe beslist dienen de oprichters zich alsnog fysiek bij de notaris op kantoor te melden.

Inwerkingtreding wetsvoorstel online oprichting besloten vennootschappen

Nederland heeft de Europese richtlijn nog niet geïmplementeerd, maar dat staat wel op de planning: voor nu is het de verwachting dat de wijziging van 'Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt' op 1 juli 2023 ingaat. De mogelijkheid een vennootschap digitaal op te richten vervangt overigens niet de optie om ‘ouderwets’ bij de notaris op kantoor langs te komen.

Denkt u erover een BV op te richten? Heeft u vragen over de (digitale) oprichting van uw BV of wilt u weten welke rechtsvorm het beste past bij uw bedrijf? Wij denken graag met u mee.

Over de schrijver:

Artjan de Putter

Advocaat en curator

Artjan de Putter is een doorgewinterde advocaat. Hij denkt mee met ondernemers, draait zijn hand niet om voor een juridische procedure en onderhandelt met het mes op tafel.   lees meer