Paaseitjes en de formele regels.

Paasei­tjes en de for­me­le re­gels.

Door een pro­ce­du­re­fout wel kos­ten, maar geen om­zet. 

Pasen staat weer voor de deur. Ook deze feestdagen leiden nog wel eens tot een juridisch geschil. Vandaag, een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch over onbetaald gelaten facturen voor het inpakken van paaseitjes.

Feiten

Een sociaal werkbedrijf heeft paaseieren ingepakt voor haar opdrachtgever en stuurde daarvoor facturen voor een bedrag van € 104.105,82. De opdrachtgever betaalde de facturen niet omdat het sociaal werkbedrijf de werkzaamheden niet correct zou hebben uitgevoerd. Op de verpakking van de paaseitjes stond geen (leesbare) houdbaarheidsdatum vermeld, terwijl dit wettelijk verplicht is bij levensmiddelen. Toen de facturen onbetaald bleven heeft het sociaal werkbedrijf de opdrachtgever bericht dat zij geen verdere werkzaamheden voor de opdrachtgever meer zou uitvoeren. Het sociaal werkbedrijf startte een procedure tegen de opdrachtgever en eiste betaling van de onbetaald gebleven facturen.

De opdrachtgever vorderde op haar beurt een bedrag van € 224.787 van het sociaal werkbedrijf en daarnaast vergoeding van alle door hem geleden en nog te lijden schade. De rechtbank wees in eerste aanleg de vordering van het sociaal werkbedrijf toe en de vordering van de opdrachtgever af. De opdrachtgever stelde hoger beroep in.

De vordering van de opdrachtgever bestond uit een bedrag van € 224.787, zijnde:

1. Een bedrag van € 71.838,-, namelijk de  schadevergoeding die de klant van de opdrachtgever bij hem had geclaimd vanwege het ontbreken van een leesbare houdbaarheidsdatum.
2. Een bedrag van € 17.949,- bestaande uit de door de klant van de opdrachtgever onbetaald gelaten facturen vanwege het ontbreken van een leesbare houdbaarheidsdatum.
3. Een bedrag van € 52.500,- vanwege door dezelfde klant ingetrokken opdrachten als gevolg van het handelen van het sociaal werkbedrijf;
4. Een bedrag van € 82.500,= aan misgelopen winst doordat de klant was opgestapt vanwege de gebrekkige prestaties van het sociaal werkbedrijf.

Daarnaast eiste de opdrachtgever aanvullende schadevergoeding omdat hij opdrachten van andere klanten zou zijn misgelopen nu het sociaal werkbedrijf weigerde nog verdere werkzaamheden voor de opdrachtgever uit te voeren.

Beslissing in hoger beroep

In het hoger beroep stond vast dat de houdbaarheidsdatum niet leesbaar op de verpakking was afgedrukt. Het sociaal werkbedrijf stelde zich echter op het standpunt dat de opdrachtgever haar in gebreke had moeten stellen en gelegenheid had moeten bieden om de opdracht alsnog correct uit te voeren. De opdrachtgever meende dat dit niet nodig was, het gebrek werd in januari ontdekt en de klant van de opdrachtgever wilde de paaseitjes niet retourneren. Levering zou daarna te laat komen omdat de paaseitjes ruim voor Pasen in de winkel hadden moeten liggen en dit niet meer haalbaar zou zijn als de paaseitjes zouden worden geretourneerd.

Het hof maakte korte metten met de stelling van de opdrachtgever. De opdrachtgever had het sociaal werkbedrijf wél in gebreke moeten stellen. Nu hij dit niet had gedaan kwam het feit dat het op het moment van de uitspraak zinloos was om alsnog de houdbaarheidsdatum op de verpakkingen te drukken voor zijn rekening en risico. Een dure fout voor de opdrachtgever, de klant had de opdrachtgever immers niet betaald vanwege het ontbreken van de houdbaarheidsdatum en nu moest de opdrachtgever het sociaal werkbedrijf wel betalen voor de inpakwerkzaamheden. Zo zie je maar weer dat een procedurefout in het begin van een zaak grote consequenties kan hebben voor de toewijsbaarheid van de vordering aan het einde van de zaak.

De vordering tot vergoeding van schade wegens het mislopen van andere opdrachten werd door de rechter ook afgewezen. De opdrachtgever kon niet aantonen dat er afspraken waren gemaakt over opvolgende opdrachten. Het sociaal werkbedrijf betwistte deze afspraak en voerde aan dat per opdracht een overeenkomst tussen beide partijen werd gesloten. Doordat de opdrachtgever geen bewijs kon leveren van het tegendeel, werd de vordering tot vergoeding van schade afgewezen.

Conclusie

Een hele zure uitkomst voor de opdrachtgever die dus wel kosten maakte, maar daar geen omzet voor terug zag. Feitelijk betaalde de opdrachtgever voor een ondeugdelijk product en dat enkel en alleen omdat hij de procedurele regels niet goed had gevolgd. Dit had voorkomen kunnen worden door duidelijke afspraken in de overeenkomst of de algemene voorwaarden op te nemen over wanneer een ingebrekestelling wel of niet nodig is en wanneer verzuim intreedt als één van de partijen niet voldoet aan de contractuele verplichtingen. Zelfs als dit niet in de overeenkomst was opgenomen had deze uitkomst alsnog kunnen worden voorkomen, door simpelweg een ingebrekestelling te sturen toen werd opgemerkt dat de leesbare houdbaarheidsdatum ontbrak. Reden dus om in een vroegtijdig stadium een gespecialiseerde advocaat in te schakelen voor deskundig juridisch advies om dit soort vervelende situaties te voorkomen.

Voor nu wenst het team van Certus Advocaten u fijne paasdagen en controleer vooral even de houdbaarheidsdatum op de verpakking van de paaseitjes voordat u zich daarop stort (-;

Over de schrijver:

Annelies Mulder

Advocaat en curator

Annelies is een advocaat die als geen ander de strategische belangen in een juridische kwestie doorziet. Dit stelt haar in staat om daarop te acteren en een goed resultaat voor de cliënt te behalen.  lees meer