Recht van reclame in faillissement of surseance van betaling.

Recht van re­cla­me in fail­lis­se­ment of sur­se­an­ce van be­ta­ling.

Het recht van reclame komt in de praktijk weinig voor. Er zijn namelijk diverse aandachtspunten waar rekening mee moet worden gehouden. Heeft een beroep op het reclamerecht zin in een faillissement of surseance van betaling en kan dit tegen een curator worden ingeroepen? U leest het in deze blog

Kan het recht van reclame tegen een curator worden ingeroepen?

Ja, het reclamerecht kan tegen een curator worden ingeroepen; zowel in een faillissement als in een surseance van betaling. Bij een succesvol beroep dient de curator het geleverde product terug te geven. De curator zal een beroep op het recht van reclame echter altijd toetsen aan de (strenge) wettelijke vereisten. Indien het reclamerecht niet rechtsgeldig kan worden ingeroepen, zal het product namelijk in de faillissementsboedel vallen. Daarnaast komt het in de praktijk vaak voor dat de vervaltermijn is verstreken. De curator zal een beroep op het recht van reclame dus afwijzen als er zes weken voorbij zijn gegaan nadat de koopprijs opeisbaar is geworden of zestig dagen zijn verstreken nadat de koper het product in zijn bezit heeft gekregen.

Heeft de curator eigen opties tegen het recht van reclame?

De wet geeft de curator de bevoegdheid om het recht van reclame te doorkruisen door de koopprijs van het product te betalen of hiervoor zekerheid te stellen. De verkoper kan de curator een redelijke termijn stellen waarin de curator moet laten weten of hij gebruik wenst te maken van deze opties. Betaalt de curator de koopprijs binnen de termijn of wordt zekerheid gegeven dat de koopprijs zal worden voldaan? Dan zal het reclamerecht ook niet slagen. Wat een redelijke termijn is, is afhankelijk van de situatie.

Wilt u een beroep doen op het reclamerecht tijdens faillissement, maar weigert de curator dit of wilt u de curator een termijn stellen, maar twijfelt u? Leg uw situatie dan aan ons voor. De specialisten van Certus Advocaten helpen u graag verder!

Over de schrijver:

Red Davans

Advocaat en curator

Red Davans is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij houdt van het goederenrecht en gaat geen enkele discussie uit de weg.   lees meer