Retentierecht en verkoop; koerswijziging van de Hoge Raad!

Re­ten­tie­recht en ver­koop; koers­wij­zi­ging van de Ho­ge Raad!

De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven over de vraag of een nieuwe koper dezelfde positie inneemt tegenover diegene die het retentierecht uitoefent.

In onze tweede blog van een reeks over het retentierecht schreven wij dat u het retentierecht ook kunt inroepen tegen derden met een jonger recht. Als voorbeeld werd daarbij de volgende situatie geschetst: iemand houdt een zaak onder zich die in de tussentijd wordt verkocht aan een derde en die derde eist de zaak vervolgens op. In een recente uitspraak van de Hoge Raad, was precies die voorbeeldsituatie aan de orde en de Hoge Raad geeft voor het eerst duidelijkheid hoe de rechten van alle partijen in deze situatie moeten worden uitgelegd.

Wat bepaalde de Hoge Raad? 

In deze zaak oefende een aannemer het retentierecht uit op een appartement. De eigenaar van het appartement verkocht dit appartement daarna aan iemand anders. De aannemer handhaafde het retentierecht in lijn met de geldende regels ook tegen de nieuwe eigenaar.

Dat de oude eigenaar van het appartement een ouder recht had stond niet ter discussie. Het appartement was namelijk al zijn eigendom voordat de aannemer het retentierecht uitoefende. Eerder werd gedacht dat als de eigenaar de zaak zou verkopen, de nieuwe eigenaar een jonger recht tegenover de aannemer zou hebben. Immers, de nieuwe koper wordt eigenaar nadat het retentierecht wordt uitgeoefend. De Hoge Raad heeft recent aangegeven dat dit echter niet op deze manier moet worden geïnterpreteerd. Volgens de Hoge Raad verkrijgt de koper namelijk dezelfde positie als de verkoper, tegenover degene die het retentierecht uitoefent. Dit betekent dat de nieuwe koper tegenover de aannemer ook eigenaar wordt met een ouder recht.

Voor de aannemer betekent dit dat er andere voorwaarden van toepassing zijn voor een geldig beroep op het retentierecht. De voorwaarden zijn namelijk strenger tegen partijen met een ouder recht. In onze derde blog over het retentierecht zijn deze voorwaarden toegelicht. Voor de koper is deze uitspraak een meevaller, hij blijkt een sterkere positie te hebben dan tot op heden werd gedacht. 

Certus Advocaten blijft up-to-date! 

Het is fijn dat de Hoge Raad eindelijk duidelijkheid over deze situatie heeft verschaft. Bij Certus Advocaten is de kennis up-to-date en wij vinden we het belangrijk om de kennis van onze cliënten ook actueel te houden.

Heeft u (naar aanleiding van deze uitspraak of blog) vragen over het retentierecht? Bijvoorbeeld omdat iemand dat noemt of omdat u zelf denkt het te kunnen gebruiken? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Over de schrijver:

Red Davans

Advocaat

Red Davans is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij houdt van het goederenrecht en gaat geen enkele discussie uit de weg.   lees meer