Titelgaranties bij een bedrijfsovername.

Ti­tel­ga­ran­ties bij een be­drijfs­over­na­me.

Wat zijn het en hoe werkt het? 

Bij de koop of verkoop van een onderneming worden vaak garanties  afgegeven. Hiermee wil de koper zich ervan verzekeren dat de koper daadwerkelijk krijgt wat hij denkt te kopen. Bij de garanties wordt voor wat betreft de looptijd en soms ook maximale aansprakelijkheid vaak onderscheid gemaakt naar soorten garanties bijvoorbeeld titelgaranties, fiscale garanties, business garanties en IE garanties. In dit blogbericht leggen we uit wat titelgaranties bij de verkoop van een bedrijf eigenlijk zijn. 

Wat zijn titelgaranties?

Titelgaranties worden ook wel fundamentele garanties genoemd. De inhoud van de titelgaranties wordt bepaald door het overnamecontract. Vaak is het zo dat de verkoper bij titelgaranties moet garanderen dat:

- Verkoper eigenaar is van de aandelen of activa die hij verkoopt;
- Er geen beperkte rechten op de te verkopen goederen rusten (denk aan een pandrecht bij aandelen in verband met een bankfinanciering);
- Er geen beslag op de over te dragen goederen is gelegd door schuldeisers van de verkoper;
- Verkoper bevoegd is om de aandelen of activa te verkopen en leveren.

Het gaat bij fundamentele garanties dus echt om het fundament van de over te dragen aandelen of activa (it’s all in the name). De koper wil niet achteraf geconfronteerd worden met claims van derden waardoor zijn eigendomsrechten op het gekochte worden ingeperkt. Je betaalt voor de aandelen of activa, dan wil je ook volledig en onbeperkt eigenaar worden.

Werking titelgaranties

Titelgaranties vormen dus een belangrijk onderdeel van de koopovereenkomst bij een bedrijfsovername. Vaak zie je dat de geldigheid van titelgaranties ook langer is dan bijvoorbeeld de geldigheid van business garanties en dat de maximale aansprakelijkheid voor titelgaranties hoger is dan bij andersoortige garanties. Omdat het gaat om het fundament van wat je koopt is dit ook redelijk.

Titelgaranties bij een activa passiva transactie of aandelenoverdracht

Of je nu een bedrijf koopt of verkoopt via een aandelentransactie of door overdracht van activa en passiva, in beide overnamecontracten komen vaak titelgaranties voor. Bij de overdracht van aandelen zie je vaak dat er nog specifieke titelgaranties ten aanzien van de te kopen vennootschap (target) worden toegevoegd als het een naamloze of besloten vennootschap betreft. Dit zijn garanties als bijvoorbeeld:

- De vennootschap is rechtsgeldig opgericht en verkeert niet in staat van faillissement of gelijksoortige procedures;
- De aandelen zijn volgestort;
- Het aandeelhoudersregister van de besloten vennootschap bevat alle juiste gegevens;
- Er zijn geen met betrekking tot de over te dragen aandelen geen stemovereenkomsten gesloten.

Conclusie

Titelgaranties vormen een essentieel onderdeel van een overnameovereenkomst. Het is belangrijk om deze zorgvuldig te formuleren. Juridisch advies bij het sluiten van de koopovereenkomst kan een oplossing bieden voor de koper ter voorkoming van teleurstellingen achteraf. Als verkoper wil je ook dat de garanties duidelijk worden geformuleerd zodat je van tevoren kunt beoordelen of hiervan sprake kan zijn en je een risico inschatting kunt maken. Het team van Certus Advocaten heeft deze specialistische kennis in huis en staat u graag bij.

Over de schrijver:

Annelies Mulder

Advocaat en curator

Annelies is een advocaat die als geen ander de strategische belangen in een juridische kwestie doorziet. Dit stelt haar in staat om daarop te acteren en een goed resultaat voor de cliënt te behalen.  lees meer