Wat als uw wederpartij de zaak verkoopt waarvan u afgifte heeft geweigerd?

Wat als uw we­der­par­tij de zaak ver­koopt waar­van u af­gif­te heeft ge­wei­gerd?

Deze blog is het tweede deel van een reeks over het retentierecht. In de vorige blog is kort weergeven wanneer u een geldig beroep kunt doen op het retentierecht. Kortweg gezegd is dit het recht om afgifte van een zaak te weigeren wanneer uw factuur niet is betaald. Het komt echter voor dat uw wederpartij u met een slimmigheidje om de tuin probeert te leiden om alsnog afgifte van de zaak te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld door de zaak waarvan u afgifte heeft geweigerd te verkopen aan een derde die vervolgens bij u aanklopt om de zaak op te halen. Maar wist u dat het retentierecht ook kan werken tegen derden met een 'jonger' recht op de zaak?

De wetgever heeft het mogelijk gemaakt dat u het retentierecht tegen derden kunt inroepen met een 'jonger' recht. Daarmee bedoelen we derden die een recht op de zaak hebben verkregen nadat uw vordering is ontstaan en de zaak in uw macht is gekomen. Dat is maar goed ook, want anders zou uw wederpartij het retentierecht dus kunnen frustreren. Hiervoor is wel vereist dat voor de derde kenbaar is dat u de feitelijke macht uitoefent over de zaak. 

Bij een roerende zaak (denk aan sieraden of een auto) zullen derden er praktisch altijd van op de hoogte zijn dat u de feitelijke macht over de zaak uitoefent. Uw wederpartij zal immers de derde moeten informeren dat de zaak zich bij u bevindt. Bij een onroerende zaak (denk aan een woning of bedrijfspand) zal dit niet altijd duidelijk zijn. Een retentierecht op een onroerende zaak blijkt niet uit openbare registers zoals het kadaster. Dit kan onzekerheid opleveren voor derden die het kadaster hebben geraadpleegd om de rechtstoestand van de onroerende zaak te achterhalen. Op grond van vaste rechtspraak kan, bij een onroerende zaak, duidelijk worden gemaakt dat u de feitelijke macht uitoefent door de toegankelijkheid van het terrein te beperken en een bord te plaatsen op de locatie waarop u een beroep doet op het retentierecht. Daarmee wordt het ook voor een derde voldoende duidelijk dat u uw retentierecht uitoefent. Het blijft echter oppassen geblazen, de feitelijke macht kunt u namelijk ook weer verliezen. Bijvoorbeeld als u uw wederpartij geen toegang verleent tot de locatie, maar de door de wederpartij ingeschakelde keukenbouwer wel.

Zorg er dus altijd voor dat het voor eenieder voldoende duidelijk is dat u het retentierecht uitoefent. Twijfelt u? Overleg dan met een gespecialiseerde advocaat.

Twijfelt u of het voor eenieder voldoende duidelijk is dat u gebruik maakt van uw retentierecht? Bel ons! Er is altijd een specialist beschikbaar voor een afspraak op korte termijn.

Over de schrijver:

Red Davans

Advocaat en curator

Red Davans is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij houdt van het goederenrecht en gaat geen enkele discussie uit de weg.   lees meer