Wat is de maximale betalingstermijn voor een factuur?

Wat is de maxi­ma­le be­ta­lings­ter­mijn voor een fac­tuur?

Wij­zi­gin­gen per 1 ju­li 2022. 

De overheid heeft voor diverse situaties maximale betalingstermijnen bepaald. Dit voorkomt dat bedrijven de betalingstermijn kunnen oprekken om hun cashflow te verbeteren, het zogenoemde leverancierskrediet. Door lange betalingstermijnen te hanteren krijgen bedrijven feitelijk een kortlopende lening van de leverancier. Om dit te voorkomen en een einde te maken aan onredelijk lange betalingstermijnen heeft de overheid voor een aantal situaties maximale betalingstermijnen in de wet vastgelegd.

Wat is de maximale betalingstermijn voor grote bedrijven?

De maximale betalingstermijn voor grote bedrijven is per 1 juli 2022 vastgesteld op 30 dagen. Deze bedroeg voorheen 60 dagen en wordt dus gehalveerd. Het is toegestaan om een kortere termijn op te nemen in de tussen partijen geldende overeenkomst of algemene voorwaarden, bijvoorbeeld 14 dagen. Een langere termijn is niet toegestaan.

Wanneer ben je grootbedrijf voor de regeling over betalingstermijnen?

Een bedrijf wordt aangemerkt als groot voor het vaststellen van de maximale betalingstermijn als voldaan is aan twee van de drie onderstaande vereisten:

1. de onderneming heeft een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen;

2. de onderneming heeft een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen;

3. de onderneming heeft 250 werknemers of meer in dienst.

Om vast te stellen of wordt voldaan aan de bovenstaande vereisten wordt gekeken naar de naam van de B.V. of N.V. die op de factuur staat vermeld.

Als een grootbedrijf niet binnen dertig dagen betaalt kan een betalingsherinnering worden gezonden en afhankelijk van de contractuele voorwaarden kunnen incassokosten en rente zijn verschuldigd. Het loont om als schuldeiser hier bovenop te zitten.

Met de invoering van de maximale betalingstermijn van dertig dagen wordt de betalingstermijn voor grootbedrijven gelijkgetrokken aan de termijn die geldt voor de overheid. De overheid dient zelf facturen ook binnen 30 dagen te betalen. In andere gevallen staat de contractsvrijheid voorop en kunnen partijen dus zelf een betalingstermijn in de overeenkomst of algemene voorwaarden opnemen. Wel geldt dat de termijn redelijk dient te zijn. Wat dit betekent hangt af van de omstandigheden en kan door een rechter worden getoetst.

Heeft u nog vragen over betalingstermijn of advies omdat uw klant de rekeningen niet betaalt? De specialisten van Certus Advocaten helpen u graag.

Over de schrijver:

Annelies Mulder

Advocaat en curator

Annelies is een advocaat die als geen ander de strategische belangen in een juridische kwestie doorziet. Dit stelt haar in staat om daarop te acteren en een goed resultaat voor de cliënt te behalen.  lees meer