Wat is een pandrecht?

Wat is een pand­recht?

Pand­rech­ten - deel 1. 

Kort gezegd is een pandrecht een zekerheidsrecht waarmee u ervoor kunt zorgen dat u bijvoorbeeld een lening die u heeft verstrekt krijgt terugbetaald. Een pandrecht kan worden gevestigd op zogenoemde roerende goederen zoals de inventaris, bedrijfsmiddelen, auto’s aandelen, merkrechten, sieraden en handelsvorderingen. Als u een pandrecht van uw debiteur krijgt dan noemen we u de pandnemer en uw debiteur de pandgever.

Medewerking van de debiteur

Een pandrecht dient door de debiteur of schuldenaar aan u als schuldeiser te worden verstrekt. U heeft dus de medewerking van uw wederpartij nodig om een pandrecht te verkrijgen, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het leggen van beslag. Dit kan lastig zijn als uw debiteur bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening hier geen medewerking aan wil verlenen. Als uw wederpartij u geen pandrecht wil verstrekken kunt u in de overeenkomst van geldlening als alternatief bijvoorbeeld opnemen dat uw wederpartij op eerste verzoek zekerheid moet verstrekken voor de terugbetaling van de lening door het verstrekken van pandrechten.

Wat zijn de voordelen van een pandrecht?

Aan een pandrecht is het recht van parate executie en de separatistenpositie in faillissement verbonden. Dit maakt het een erg sterk recht.

Wat is het recht van parate executie?

Als u een pandrecht op bijvoorbeeld sieraden heeft verkregen en uw debiteur betaalt een door u verstrekte lening niet terug, dan mag u zich op de sieraden verhalen. Dit houdt in dat u de sieraden door middel van executie (via een deurwaarder) mag verkopen en dat u zich op de opbrengst mag verhalen. Dit mag u zonder tussenkomst van de rechter. Waar u zonder pandrecht eerst een civiele procedure moet starten om een vonnis te verkrijgen op basis waarvan u vervolgens executiemaatregelen mag treffen, kunt u deze (kostbare) stappen bij een pandrecht dus overslaan. We noemen dit het recht van parate executie.

Wat houdt het in om separatist te zijn?

Het pandrecht kent naast het recht van parate executie een ander belangrijk voordeel. Het is een erg sterk recht in een faillissement. Waar een door een schuldeiser gelegd beslag bij een faillissement van de debiteur vervalt, blijft een pandrecht onverkort gelden. In faillissement is een pandhouder een zogenoemde separatist. Dit betekent dat u zich gewoon op de verpande goederen mag verhalen alsof er geen faillissement is uitgesproken. U kunt zich tot de curator in het faillissement wenden en de verpande goederen opeisen. Daarna kunt u bijvoorbeeld de verpande auto wederom door middel van executie via de deurwaarder verkopen en verhaal nemen voor uw vordering op de opbrengst.

Een pandrecht is een erg sterk recht om betaling van uw vordering te verzekeren. Wij adviseren u graag bij het vestigen van pandrechten om uw rechten veilig te stellen.

Over de schrijver:

Annelies Mulder

Advocaat en curator

Annelies is een advocaat die als geen ander de strategische belangen in een juridische kwestie doorziet. Dit stelt haar in staat om daarop te acteren en een goed resultaat voor de cliënt te behalen.  lees meer