Wat kost een procedure?

Wat kost een pro­ce­du­re?

De pro­ces­kos­ten­ver­oor­de­ling. 

Het beginnen van (of verweer voeren) in een gerechtelijke procedure kost (vaak) veel tijd en geld, maar met welke kostenposten moet u nu precies rekening houden? In deze blogreeks geven we daar antwoord op. Vandaag komt in de laatste blog van deze reeks de proceskostenveroordeling aan bod. Wat is het en wanneer moet u het betalen?

Proceskostenveroordeling: wat is het?

De rechter kan in de uitspraak bepalen dat vorderingen wel of niet worden toegewezen en sluit vaak af met een veroordeling in de proceskosten. De rechter kan de proceskostenveroordeling ook matigen, of beslissen dat beide partijen hun eigen proceskosten dragen. Het exacte bedrag staat in de uitspraak van de rechter. In de meeste gevallen veroordeelt de rechter de verliezende partij tot betaling van de proceskosten van de winnende partij. De verliezer moet dan opdraaien voor de proceskosten van de wederpartij, die onder meer kunnen bestaan uit de reiskosten van die partij, de onkosten die samenhangen met het inschakelen van getuigen of deskundigen, de kosten van de deurwaarder en de advocaatkosten. Ook het griffierecht kan onder de proceskostenveroordeling vallen.

Hoe veel moet ik precies betalen?

Een veel gehoorde misvatting is dat de verliezende partij in een procedure zou moeten opdraaien voor alle door de wederpartij gemaakte proceskosten – dat is niet zo! De te vergoeden proceskosten worden bepaald volgens het liquidatietarief, waarin volgens een bepaalde staffel wordt gemeten welke kosten precies moeten worden voldaan. De hoogte daarvan hangt af van de werkzaamheden die de advocaat heeft moeten verrichten en van het financiële belang van de zaak en wordt berekend volgens een puntensysteem. Voor een mondelinge behandeling wordt bijvoorbeeld één punt gerekend en voor het dienen van een akte (met inhoud) 0,5 punt. Die punten vertegenwoordigen een bedrag waarvan de hoogte afhangt van het financiële belang van de zaak en van de vorderingen van de procedure. In de praktijk betekent dit dat vaak slechts een klein deel van de gemaakte advocaatkosten zullen worden vergoed. Dit liquidatietarief is ingesteld met de gedachte dat een veroordeling in de daadwerkelijke advocaatkosten in veel gevallen tot onredelijke situaties zal leiden. Om die reden omvat de vergoeding van de kosten slechts een klein onderdeel van de daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten. Het grootste deel van de advocaatkosten zult u dus zelf moeten dragen – ook als u de procedure wint.

In deze blogreeks zijn de kosten van een gerechtelijke procedure aan bod gekomen. Na uitleg over de advocaatkosten en het griffierecht was vandaag de proceskostenveroordeling aan de beurt. Wij staan klaar om uw vragen over (de kosten van) een juridische procedure te beantwoorden.

Over de schrijver:

Artjan de Putter

Advocaat en curator

Artjan de Putter is een doorgewinterde advocaat. Hij denkt mee met ondernemers, draait zijn hand niet om voor een juridische procedure en onderhandelt met het mes op tafel.   lees meer